Vrienden van Pronsweide

Home

Dit is de website van de Stichting Vrienden van Pronsweide. De stichting wil u door middel van deze website informeren over haar doelstelling, activiteiten en mogelijkheden.

Doelstelling
De zorg voor en het welzijn van de ouderen in onze samenleving staan voortdurend in de belangstelling. Niet alle zaken welke het leefklimaat rondom de oudere verbeteren of in stand houden worden vanuit overheidsgelden vergoed. De stichting heeft het doel deze instandhouding of verbetering met de door haar ontvangen gelden voor de bewoners van de locatie Pronsweide te Winterswijk financieel te ondersteunen.